Sledujte nás

Plánujete spustenie systému ERP?

Rozumieme Vašim výzvam!


Kontaktujte nás.

Kapacitné limity

Nadmerné manuálne úsilie a práca v rôznych systémoch posúva vašich zamestnancov až k ich kapacitným limitom?

Mapovanie obchodných procesov

Nevyhnutnosť centrálneho a efektívneho mapovania vašich obchodných procesov zvyšuje tlak na vašich vedúcich pracovníkov?

Chýba know-how

Chýbajú vám kapacity a know-how na kompletnú koncepciu a úspešnú implementáciu projektu?

Transparentnosť a cieľ

Už pracujete s poskytovateľom IT služieb a chýba vám transparentná, cielená a úspešná implementácia systému?

Rozpočet

Rozpočet projektu sa počíta veľmi tvrdo. Váš súčasný projekt už spôsobil príliš veľa zbytočných nákladov?

Komunikácia

Dlhé komunikačné kanály a technický žargón spôsobujú oneskorenie projektu a zmätok medzi vašimi kolegami?

Naše riešenie...

... moderný, jednoduchý a zameraný na cieľ je Odoo.
Poradenstvo

Podporujeme vás pri analýze vašich požiadaviek a radíme vám so všetkými otázkami týkajúcimi sa výberu správneho hardvéru a softvéru.

Vývoj/Konfigurácia

Bez ohľadu na to, či sa jedná o úpravy v systéme ERP alebo o vývoj komplexného rozhrania s profesionálnym riadením projektu, vedieme váš projekt k úspechu. 

Implementácia

Implementácia špecifických požiadaviek zákazníka

Podpora

Zodpovedanie otázok používateľov týkajúce sa softvéru alebo technických prekážok s hardvérom. 

Vychádzame v ústrety Vašim výzvam!

Ako špecializovaný poskytovateľ služieb sme na vašej strane spoľahlivý partner vo všetkých fázach projektu. Presvedčte sa o našej odbornosti v úvodnej konzultácii, ktorá je pre vás bezplatná, a nechajte nás spoločne formovať budúcnosť Vašej spoločnosti!